• "Lyssna på eleverna" - Undersökning av gymnasieelevernas syn på skolpolitiken 2022 - PDF
 • Framtidsoro & psykisk ohälsa - Så har Sveriges gymnasieelever påverkats av distansundervisningen - Undersökning bland Sveriges Elevkårers medlemmar i september 2021
 • Gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning under coronakrisen - 2020
 • Uppföljande undersökning om gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning - 2020
 • Arbetsmiljö i skolan - 2017
 • Elevrörelsens tankar kring Skolkommissionens slutbetänkande - 2017
 • Budgeten ur ett elevperspektiv - 2016
 • Här för att stanna - 2016
 • Bra arbetsmiljö i skolan ger bättre resultat - 2016
 • Från avhopp till examen - 2015
 • Regeringens budget för 2014 ur ett elevperspektiv - 2014
 • Framtid och drömmar - 2014
 • Vad har gymnasiereformen inneburit för eleverna? - 2014
 • Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat - 2013
 • Rätten till kunskap en fråga om tid - 2012
 • Framgångsrika skolor = framgångsrika elever - 2011
 • På spaning efter framtidens skola - 2011
 • Elevkårer gör skolan bättre - 2011
 • 10 punkter för 10-talet - 2010
 • Hur långt räcker regeringens skolpolitik? - 2010
 • Finns det mer än kunskap i skolan? - 2009