• "Det enda jag tänker på är stress och skola" - En elevundersökning om hur skolan påverkar ungas mående - PDF
 • F-varning för demokratin - En undersökning om ungas möjligheter att påverka sitt liv, sin framtid och Sverige - PDF
 • Lyssna på eleverna - Undersökning av gymnasieelevernas syn på skolpolitiken 2022 - PDF
 • Framtidsoro & psykisk ohälsa - Så har Sveriges gymnasieelever påverkats av distansundervisningen - PDF
 • Gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning under coronakrisen - PDF
 • Uppföljande undersökning om gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning - PDF
 • Var fjärde elev utan gymnasieexamen - vad säger eleverna? - PDF
 • Arbetsmiljö i skolan - PDF
 • Budgeten ur ett elevperspektiv - PDF
 • Här för att stanna - PDF
 • Bra arbetsmiljö i skolan ger bättre resultat - PDF
 • Från avhopp till examen - PDF
 • Regeringens budget för 2014 ur ett elevperspektiv - PDF
 • Vad har gymnasiereformen inneburit för eleverna? - PDF
 • Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat - PDF
 • Framtid och drömmar - PDF
 • Rätten till kunskap en fråga om tid - PDF
 • Framgångsrika skolor = framgångsrika elever - PDF
 • På spaning efter framtidens skola - PDF
 • Elevkårer gör skolan bättre - PDF
 • 10 punkter för 10-talet - PDF
 • Hur långt räcker regeringens skolpolitik? - PDF
 • Finns det mer än kunskap i skolan? - PDF