Elevinflytande för skolledare 

Elevers rätt till inflytande förväxlas ibland med elevers rätt till organisering, trots att de är två helt olika saker. Vikten av att skilja på de två är stor, och det kan vara en utmaning att veta hur detta ska göras i praktiken. Rektorn på skolan ansvarar för att säkerställa elevers individuella och kollektiva rätt till inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö. Rektorns skyldighet är att ge elever vägar och rutiner för inflytande. Huruvida eleverna vill organisera sig självständigt i en elevkår är däremot helt upp till dem själva. 

För att rektorer och skolledningar landet över ska ha rätt verktyg för att kunna säkra elevers inflytande – utan att tvinga till organisering – har vi tagit fram en inflytandeworkshop som på ett överskådligt sätt förklarar och ger praktiska tips. 

Moment i utbildningen 

  • Skillnaden på elevers inflytande och elevers organisering 
  • Vikten av elevers rätt till inflytande 
  • Elevers rättigheter i lagar 
  • Att skapa samråd mellan skolledare och elever 
  • Elevers medverkan i kvalitetsarbete 
  • Informationsspridning till elever om pågående eller fattade beslut 
  • Praktiska övningar 

Utbildningen ger rektorer och skolledningar runt om i landet verktygen för att ge eleverna inflytande på sina skolor - vilket i sin tur ökar skolans attraktivitet bland blivande elever.  

Vem kan gå? 

Utbildningen riktar sig till skolledare som vill ha verktyg för att säkra elevers inflytande på sin skola.  

Utbildningens längd 

Cirka tre timmar.  

Antal deltagare 

Max 30 personer kan delta i denna utbildning.   

Bokning

Kontakta våra säljare för rådgivning, priser och bokning. 

Adam Ledung
Säljare
[email protected]
070-965 55 38

Gustav Karimi
Säljare
[email protected]
070-911 78 45