Workshops om psykisk hälsa – för ungas välmående!

Sveriges Elevkårer har tillsammans med Psykologifabriken tagit fram tre workshops om psykisk hälsa bland unga för Psykologiguiden UNG. Det är tre fristående workshops som syftar till att ge ungdomar kunskap om vad psykisk hälsa är, hur en kan minska stress och lära sig hantera sin oro. De tillhandahåller även de verktyg som behövs för att upprätta en balans i sitt mående. Nedan följer en kort beskrivning om respektive workshop:

Må bra – Bygg upp din psykiska hälsa

Denna workshop syftar till att ge ungdomar kunskap om vad psykisk hälsa egentligen är, och förse dem med de verktyg de behöver för att hitta en balans i sitt eget mående. Denna workshop ger möjlighet till reflektion kring vad som påverkar en negativt och positivt, samt hjälper till att identifiera vilka aktiviteter som har en positiv inverkan på ens mående och hur en kan implementera dessa i vardagen.

Moment i workshopen:

  • Vad är psykisk hälsa?
  • Hur kan en själv hitta balans i sitt välmående?

Minska stress och öka återhämtning

Denna workshop syftar till att ge kunskap om vad som egentligen händer med kroppen, fysiskt och psykiskt, när en känner sig stressad. Workshopen ger även möjlighet till reflektion kring hur en agerar under stress och vilka metoder som kan tänkas hjälpa i stressande situationer. Här får en även verktyg som behövs för att göra återhämtning till en rutin i vardagen.  

Moment i workshopen:

  • Varför blir en stressad?
  • Hur kan en påverka sitt agerande i stressande situationer?

Förstå dina egna tankar och lär dig hantera oro

Denna workshop syftar till att ge kunskap om vad oro egentligen är för något och hur en kan lära sig att hantera sina orostankar. Den ger möjlighet att reflektera kring vad som skapar oro i en själv och vilka metoder som kan tänkas hjälpa en att förstå sina tankar. Workshopen ger även konkreta verktyg för hur en kan bryta sitt tankemönster och identifiera vad som sätter igång de orostankar en har.

Moment i workshopen:

  • Vad är oro?
  • Hur kan en tänka problemlösande i stället för att älta problem?
  • Vilka metoder kan en ta till för att hantera orostankar?

Vem kan gå?  

De tre workshopparna är riktade till alla som vill lära sig mer om psykisk hälsa. Alla tre är anpassade så att vem som helst ska kunna gå dem, det krävs inga förkunskaper för att kunna delta.

Utbildningens längd  

Varje workshop är ca 60 min lång. Det finns möjlighet att boka in en halvdag på ca 3 timmar (inklusive paus) för att genomföra samtliga workshops vid ett tillfälle.

Antal deltagare  

Max 30 personer kan delta vid varje tillfälle.

Bokning  

Kontakta säljare Ronja Wiberg för rådgivning, priser och bokning. 

Mejl: [email protected]  
Tel: 08-128 135 55

Med anledning av Covid-19 

Alla våra utbildningar är anpassade efter Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer för att säkra deltagarnas trygghet.