Workshops om psykisk hälsa – för ungas välmående

 

Sveriges Elevkårer erbjuder tre workshops riktade till unga med fokus på att förebygga psykisk ohälsa. Workshopparna berör ämnen som stress och oro och tillhandahåller verktyg för att kunna upprätthålla en balans i sitt mående långsiktigt.

Det finns möjlighet att boka en enskild workshop eller alla tre vid samma tillfälle. Workshopparna är framtagna av Sveriges Elevkårer tillsammans med Psykologifabriken för Psykologiguiden UNG.

Psykologifabriken.se

Ung.psykologiguiden.se

Må bra – Bygg upp din psykiska hälsa

Denna workshop syftar till att ge ungdomar kunskap om vad psykisk hälsa är och förse dem med de verktyg de behöver för att hitta en balans i sitt eget mående. Workshoppen ger möjlighet till reflektion kring vad som påverkar en negativt och positivt, samt hjälper till att identifiera vilka aktiviteter som har en positiv inverkan på ens mående och hur en kan implementera dessa i vardagen.

Moment i workshopen:

  • Vad är psykisk hälsa?
  • Hur kan en själv hitta balans i sitt välmående?

Minska stress och öka återhämtning

Denna workshop syftar till att ge kunskap om vad som händer med kroppen, fysiskt och psykiskt, när en känner sig stressad. Workshopen ger även möjlighet till reflektion kring hur en agerar under stress och vilka metoder som kan tänkas hjälpa i stressande situationer. Här får en även verktyg som behövs för att göra återhämtning till en rutin i vardagen.  

Moment i workshopen:

  • Varför blir en stressad?
  • Hur kan en påverka sitt agerande i stressande situationer?

Förstå dina egna tankar och lär dig hantera oro

Denna workshop syftar till att ge kunskap om vad oro egentligen är för något och hur en kan lära sig att hantera sina orostankar. 

Moment i workshopen:

  • Vad är oro?
  • Hur kan en tänka problemlösande i stället för att älta problem?
  • Vilka metoder kan en ta till för att hantera orostankar?

Vem kan gå?  

De tre workshopparna är riktade till alla som vill lära sig mer om psykisk hälsa. Det krävs inga förkunskaper för att kunna delta.

Utbildningens längd  

Varje workshop är cirka 60 minuter lång. Det finns möjlighet att boka in en halvdag på ca tre timmar (inklusive paus) för att genomföra samtliga workshops vid ett tillfälle.

Antal deltagare  

Max 30 personer kan delta vid varje tillfälle.

Bokning  

Kontakta våra säljare för rådgivning, priser och bokning. 

Adam Ledung
Säljare
[email protected]
070-965 55 38

Gustav Karimi
Säljare
[email protected]
070-911 78 45