Utbildning i retorik

Under vår utbildning i retorik kommer ni att få förståelse för hur retorik kan användas som ett verktyg för att övertyga, presentera och leverera budskap på ett starkt sätt.   

Moment i utbildningen 

  • Vad är retorik 
  • Framförande och kroppsspråk 

Vem kan gå?     

Alla aktiva medlemmar i elevkåren, så som styrelse och utskott. 

Utbildningens längd  

1 timme.   

Bokning  

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]