F-varning för demokratin

Vi möter varje dag svenska gymnasieelever som vittnar om att livet har blivit tuffare. Skolan har förlorat sin utjämnande effekt, den psykiska ohälsan breder ut sig bland unga som en andra pandemi och gymnasieungdomar knäar under betygshets och prestationsångest. Samtidigt minskar andelen utbildade lärare och det hyvlas frikostigt av skolans redan knappa resurser. Det blir allt färre ögon och öron som kan se och höra våra unga. Men vi vet också att det finns lösningar. Ofta är det de unga själva som har svaren.

Läs "F-varning för demokratin" (PDF)

Rapporten

Under våren 2023 genomförde Sveriges Elevkårer en undersökning om barn och ungas upplevelse av att kunna påverka sitt liv, sin framtid och Sverige. Med över 1000 statistiskt säkerställda svar från barn och unga över hela Sverige mynnade undersökningen ut i rapporten ”F-varning för demokratin”. Rapporten visade på dystra siffror när faktorer som framtidshopp, kunskap om och möjlighet att påverka sitt liv samt förtroende för politiker mättes. Det blev tydligt att ungas tillgång till egenmakt är direkt avhängigt faktorer som man i låg utsträckning kan påverka själv; geografisk placering, kön och val av utbildning. Men en grupp utmärkte sig positivt i nästan alla mätningar; elever som var medlemmar i en elevkår.


I oktober 2023 gav vi oss ut på en Sverige-turné för att sprida rapporten. Vi ansåg det viktigt att i tider av nedskärningar, repressiva förslag och ett allmänt hårt klimat i skoldebatten, låta de aktörer som verkar i skolmiljön få höras och bilda en gemensam kraft framåt. Varje träff bjöd på panelsamtal med nationella och lokala politiker, företrädare för Sveriges Skolledare, Sveriges Lärare och Sveriges Elevkårer samt elevkårsaktiva i våra lokala föreningar. Panelerna diskuterade vikten av ungas delaktighet och tillgång till egenmakt och avslutades med att samtliga panellister fick berätta vad de tar med sig från rapporten och vilka konkreta åtgärder de kommer att vidta för att alla Sveriges unga ska kunna ta makten över sitt eget liv.

Vi kan utifrån rapporten dra slutsatsen att den verksamhet våra elevkårer bedriver landet över gör skillnad. Att timmarna de lägger ner på sina uppdrag bidrar till en starkare skola. Att deras engagemang och organisering leder till att de känner ett större ägandeskap inte bara över sin utbildning, men också över sin framtid och sitt liv. 

- Embla Persson, Ordförande