Material för medlemmar

Här nedan hittar du som medlem handledningar och guider för att underlätta elevkårens verksamhet.

Här hittar du våra styrdokument, kvartalsrapporter och protokoll

Här hittar du våra rapporter och remissvar

 • Arbetsordning - mall
 • Årsmötespresidium - checklista
 • Dagordning - extrainsatt årsmöte
 • Dagordning - mall
 • Konstituerande protokoll - mall
 • Konstituerande protokoll - skriva för hand
 • Motion - exempel
 • Ordlista -
 • Proposition för ombildning - exempel
 • Årsmötesprotokoll - mall
 • Protokoll - skriva för hand
 • Revisionsberättelse - mall
 • Stadga - exempel
 • Valberedning - guide
 • Verksamhetsberättelse - mall
 • Verksamhetsplan - mall
 • Årsmötesordförande - manus
 • Årsmöte som projekt - checklista
 • Budget - guide
 • Årsbudget - mall
 • Utskottsbudget - mall
 • Projektbudget - mall
 • Bokföring - guide
 • Bokföring - mall
 • Redovisning, kvitton - mall
 • Redovisning, kvitton valbara kategorier - mall
 • Öka omsättningen - guide
 • Avtal - mall och exempel
 • Maximera förjsäljning - guide
 • Söka bidrag - guide
 • Rabatter - guide
 • Sponsring - guide
 • Sponsring - mall
 • Deklaration - guide
 • Information om elevkårers bokföringsskyldigheter - Doc
 • Besöka banken som ny firmatecknare - guide -
 • Administrativ uppstart - guide
 • Föreningar och utskott - guide
 • Kontobevis - mall och exempel
 • Ombildning till elevkår - guide
 • Ombildning - guide
 • Organisationsnummer - guide
 • Reglemente - exempel
 • Styrdokument - mall och exempel
 • Avtal för elevkårsrum - mall
 • Medlemslista - mall
 • Hitta aktiva - tips
 • Ordförande - guide
 • Teambuilding - guide
 • Värvning - guide
 • Överlämning - guide
 • Första styrelsemötet - guide
 • Dagordning för styrelsemöte - mall
 • Firmateckningsprotokoll - mall
 • Protokoll för styrelsemöte - mall
 • Starta ett utskott - guide
 • Ombilda elevråd till elevkår - info
 • Poster i en elevkårsstyrelse - exempel
 • Elevkårsåret / Kalender 2020 - PDF