Material för medlemmar

Här nedan hittar du som medlem handledningar och guider för att underlätta elevkårens verksamhet.

Här hittar du våra styrdokument, kvartalsrapporter och protokoll

 • Arbetsordning - mall
 • Årsmötespresidium - checklista
 • Dagordning - extrainsatt årsmöte
 • Dagordning - mall
 • Konstituerande protokoll - mall
 • Konstituerande protokoll - skriva för hand
 • Motion - exempel
 • Ordlista -
 • Proposition för ombildning - exempel
 • Årsmötesprotokoll - mall
 • Protokoll - skriva för hand
 • Revisionsberättelse - mall
 • Stadga - exempel
 • Valberedning - guide
 • Verksamhetsberättelse - mall
 • Verksamhetsplan - mall
 • Årsmötesordförande - manus
 • Årsmöte som projekt - checklista
 • Budget - guide
 • Årsbudget - mall
 • Utskottsbudget - mall
 • Projektbudget - mall
 • Bokföring - guide
 • Bokföring - mall
 • Redovisning, kvitton - mall
 • Redovisning, kvitton valbara kategorier - mall
 • Öka omsättningen - guide
 • Avtal - mall och exempel
 • Maximera förjsäljning - guide
 • Söka bidrag - guide
 • Rabatter - guide
 • Sponsring - guide
 • Sponsring - mall
 • Deklaration - guide
 • Information om elevkårers bokföringsskyldigheter - Doc
 • Besöka banken som ny firmatecknare - guide -
 • Administrativ uppstart - guide
 • Föreningar och utskott - guide
 • Kontobevis - mall och exempel
 • Ombildning till elevkår - guide
 • Ombildning - guide
 • Organisationsnummer - guide
 • Reglemente - exempel
 • Styrdokument - mall och exempel
 • Avtal för elevkårsrum - mall
 • Medlemslista - mall
 • Hitta aktiva - tips
 • Ordförande - guide
 • Teambuilding - guide
 • Värvning - guide
 • Överlämning - guide
 • Första styrelsemötet - guide
 • Dagordning för styrelsemöte - mall
 • Firmateckningsprotokoll - mall
 • Protokoll för styrelsemöte - mall
 • Starta ett utskott - guide
 • Ombilda elevråd till elevkår - info
 • Poster i en elevkårsstyrelse - exempel
 • Elevkårsåret / Kalender 2021 - PDF