Här samlar vi alla våra handledningar och guider för att underlätta er verksamhet.

Vill du läsa våra styrdokument, kvartalsrapporter och protokoll? Klicka här  

Vill du läsa våra rapporter och remissvar? Klicka här

 • Arbetsordning - mall
 • Checklista - årsmöte som projekt
 • Checklista - årsmötespresidium
 • Dagordning - extrainsatt årsmöte
 • Dagordning - mall
 • Konstituerande protokoll - mall
 • Konstituerande protokoll - skriva för hand
 • Motion - exempel
 • Ordlista -
 • Proposition för ombildning - exempel
 • Protokoll - mall
 • Protokoll - skriva för hand
 • Revisionsberättelse - mall
 • Stadga - exempel
 • Valberedning - guide
 • Verksamhetsberättelse - mall
 • Verksamhetsplan - mall
 • Årsmötesordförande - manus
 • Budget - guide
 • Årsbudget - mall
 • Utskottsbudget - mall
 • Projektbudget - mall
 • Bokföring - guide
 • Bokföring - mall
 • Redovisning, kvitton - mall
 • Redovisning, kvitton valbara kategorier - mall
 • Öka omsättningen - guide
 • Avtal - mall och exempel
 • Maximera förjsäljning - guide
 • Söka bidrag - guide
 • Rabatter - guide
 • Sponsring - guide
 • Sponsring - mall
 • Deklaration - guide
 • Information om elevkårers bokföringsskyldigheter - Doc
 • Besöka banken som ny firmatecknare - guide -
 • Administrativ uppstart - guide
 • Föreningar och utskott - guide
 • Kontobevis - mall och exempel
 • Ombildning till elevkår - guide
 • Ombildning - guide
 • Organisationsnummer - guide
 • Reglemente - exempel
 • Styrdokument - mall och exempel
 • Avtal för elevkårsrum - mall
 • Medlemslista - mall
 • Hitta aktiva - tips
 • Ordförande - guide
 • Teambuilding - guide
 • Värvning - guide
 • Överlämning - guide
 • Första styrelsemötet - guide
 • Dagordning för styrelsemöte - mall
 • Firmateckningsprotokoll - mall
 • Protokoll för styrelsemöte - mall
 • Starta ett utskott - guide
 • Ombilda elevråd till elevkår - info
 • Poster i en elevkårsstyrelse - exempel
 • Elevkårsåret / Kalender 2018 - PDF