Material för medlemmar

Här nedan, under de blåa flikarna hittar du som medlem guider, mallar och tips för att underlätta elevkårens verksamhet.

Här hittar du våra styrdokument, kvartalsrapporter och protokoll

 • Bokföring - Mall
 • Film om bokföring - Info
 • Budget - Mall
 • Film om budget - Info
 • Byte av firmatecknare - Guide
 • Deklaration - Guide
 • Firmateckningsprotokoll - Mall
 • Kvittoredovisning - Mall
 • Starta nytt bankkonto - Guide
 • Avtal elevkårsrum - Mall
 • Etiskt ramverk studentmösseföretag - Info
 • Stadga - Exempel
 • Föreningsfrihet för elevkåren - Info
 • Politiska partier i skolan - Info
 • Påverka beslut om skolan - Guide
 • Reglemente - Exempel
 • Samarbetsavtal företag - Mall
 • Starta ett utskott - Guide
 • Styrdokument - Guide
 • Upphandling av profilprodukter - Rekommendation
 • Tilläggsavtal - Mall
 • Avtal - Guide
 • Personuppgifter och GDPR - Info
 • Medlemslista - Mall
 • Medlemsvärvning - Tips
 • Medlemsblankett - Mall
 • Aktivitetsexempel - Guide
 • Elevkårsåret 2023 - Kalender
 • GANTT-Schema - Mall
 • Gästföreläsning - Guide
 • Körschema - Mall
 • Projektplanering - Guide
 • Rektorshearing - Guide
 • Riskanalys - Mall
 • Utvärdering medlem - Mall
 • Utvärdering projektgrupp - Mall
 • Aktivitetsexempel - Guide
 • Dagordning styrelsemöte - Mall
 • Firmateckningsprotokoll - Mall
 • Poster i en elevkårsstyrelse - Guide
 • Protokoll styrelsemöte - Mall
 • Arbetsordning årsmöte - Mall
 • Att skriva en motion - Guide
 • Checklista årsmöte - Guide
 • Dagordning extrainsatt årsmöte - Mall
 • Dagordning årsmöte - Mall
 • Digitalt årsmöte - Guide
 • GANTT-schema årsmöte - Mall
 • Manus årsmötesordförande - Info
 • Protokoll årsmöte - Mall
 • Protokoll årsmöte skriva för hand - Mall
 • Revisionsberättelse - Mall
 • Valberedning - Guide
 • Verksamhetsberättelse - Mall
 • Verksamhetsplan - Mall
 • Överlämning - Guide