Material för medlemmar

Här nedan, under de blåa flikarna hittar du som medlem guider, mallar och tips för att underlätta elevkårens verksamhet.

Här hittar du våra styrdokument, kvartalsrapporter och protokoll

 • Bokföring - PDF
 • Budget - PDF
 • Byte av firmatecknare - PDF
 • Deklarationsguide - PDF
 • Firmateckningsprotokoll - PDF
 • Kvittoredovisning - PDF
 • Lathund för kvittoredovisning - PDF
 • Starta nytt bankkonto - PDF
 • Avtal - PDF
 • Avtal elevkårsrum - DOCX
 • Etiskt ramverk studentmösseföretag - PDF
 • Föreningsfrihet för elevkåren - PDF
 • Politiska partier i skolan - PDF
 • Påverka beslut om skolan - PDF
 • Reglemente - DOCX
 • Samarbetsavtal företag - DOCX
 • Stadga - DOCX
 • Starta ett utskott - PDF
 • Styrdokument - PDF
 • Upphandling av profilprodukter - PDF
 • Tilläggsavtal - DOCX
 • Personuppgifter och GDPR - PDF
 • Medlemsblankett - PDF
 • Medlemslista - XLSX
 • Medlemsvärvning - PDF
 • Aktivitetsexempel - PDF
 • Elevkårsåret 2024 - PDF
 • GANTT-Schema - XLSX
 • Gästföreläsning - PDF
 • Körschema - XLSX
 • Projektplanering - PDF
 • Rektorshearing - DOCX
 • Riskanalys - XLSX
 • Utvärdering medlem - DOCX
 • Utvärdering projektgrupp - DOCX
 • Aktivitetsexempel - PDF
 • Dagordning styrelsemöte - DOCX
 • Elevkårshandbok - PDF
 • Firmateckningsprotokoll - DOCX
 • Poster i en elevkårsstyrelse - PDF
 • Protokoll styrelsemöte - DOCX
 • Arbetsordning årsmöte - DOCX
 • Att skriva en motion - PDF
 • Checklista årsmöte - PDF
 • Dagordning extrainsatt årsmöte - DOCX
 • Dagordning årsmöte - DOCX
 • Digitalt årsmöte - PDF
 • GANTT-schema årsmöte - XLSX
 • Manus årsmötesordförande - PDF
 • Protokoll årsmöte - DOCX
 • Protokoll årsmöte skriva för hand - DOCX
 • Revisionsberättelse - DOCX
 • Valberedning - PDF
 • Verksamhetsberättelse - DOCX
 • Verksamhetsplan - DOCX
 • Överlämning - PDF